Státní maturita 2019 - Matematika nebo cizí jazyk?

Informace: Chceš se po maturitě 2019 dostat na vysokou školu?
Informace o přijímacích zkouškách najdete zde: Více informací

Státní maturita 2019 - Matematika nebo cizí jazyk?

Jako druhý povinný předmět by si v rámci státní maturity 2019 měli maturanti volit mezi matematikou a cizím jazykem. V posledních letech byla úspěšnost u matematiky výrazně horší ve srovnávání se státní maturitou z cizího jazyka. Z uvedeného by se dalo usuzovat, že pro maturanty byla státní maturita z cizího jazyka úspěšnější. V minulém roce se však trend začal opět měnit. Níže naleznete informace o struktuře státní maturity z matematiky a cizího jazyka.


Státní maturita 2019 z matematiky
by měla být tvořena pouze didaktickým testem zahrnujícím uzavřené úlohy, ale zároveň i otevřené úlohy dvojího typu. Jedním z typů otevřených úloh jsou takzvaně široce otevřené úlohy, u kterých se hodnotí celý postup řešení i výsledek, druhým typem jsou tzv. úzce otevřené úlohy, u kterých se hodnotí zapsané odpovědi na dané úlohy.

Státní maturita 2019 z cizího jazyka by měla být koncipována jako zkouška komplexní, kdy je tvořena ze tří dílčích částí, dá se říci zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Pro úspěšné složení státní maturity z cizího jazyka musí maturant uspět u všech třech částí, dílčích zkoušek.