Státní maturita 2019 - bude maturita z matematiky povinná?

Informace: Chceš se po maturitě 2019 dostat na vysokou školu?
Informace o přijímacích zkouškách najdete zde: Více informací

Státní maturita 2019 - bude maturita z matematiky povinná?

Již delší dobu se diskutuje a uvažuje o tom, že v rámci státní maturity bude maturita z matematiky povinná. Maturanti by tak již neměli volbu mezi matematikou a cizím jazykem jako tomu bylo doposud. Všichni by museli maturovat z povinného českého jazyka a literatury, navíc by museli maturovat povinně i z matematiky. Pro mnohé by tato situace znamenala noční můru i vzhledem k tomu, kolik lidí reálně u maturity z matematiky v minulých letech neuspělo a propadlo u ní. Zde se naskýtá děsivá otázka, bude maturita z matematiky v rámci státní maturity v roce 2019 povinně? Mají se maturanti 2019 obávat?

Užitečný článek - doporučujeme: Z čeho jsou přijímací zkoušky na ty nejžádanější vysoké školy.

Argumentů a důvodů proč zavést státní maturitu z matematiky povinně je celá řada. Jedním z nich může být skutečnost, že matematika je považována za základ, který by měl každý v rámci středoškolské úrovně ovládat. Za tohoto předpokladu by tedy měl každý řádný maturant, který ukončuje středoškolské maturitní studium maturitu z matematiky bez problémů zvládnout. Poslední roky státní maturity však ukázaly, že ne každý, kdo se dobrovolně rozhodl maturovat z matematiky, u ní uspěl. Naopak úspěšnost u státní maturity z matematiky nebyla zrovna nejlepší. Měla by tedy být státní maturita z matematiky povinná pro všechny maturanty? Proč dělá matematika studentům středních škol problémy?  

Užitečný článek - doporučujeme: Častá chyba maturanta 2019 - neudělej chybu!

Přitom státní maturita z matematiky je ve srovnání s ostatními předměty dá se říci snadná. Zatímco se státní maturita z českého jazyka nebo cizího jazyka skládá z více částí (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška), u kterých musí maturant uspět, tak u státní maturity z matematiky je jen jedna část, a to je jen didaktický test. To se může zdát velmi snadné a možná proto i řada maturantů v minulých letech volila jako povinnou maturitní zkoušku právě maturitu z matematiky. Je však zarážející, že když si někdo zvolí maturitu z konkrétního předmětu, tedy z matematiky, tak se dá předpokládat, že daný předmět ovládá natolik, že u něj uspěje. Avšak minulé roky přinesly řadu maturantů, kteří u státní maturity z matematiky prostě neuspěli. Čím to mohlo být? Měla by tedy být státní maturita z matematiky povinná pro všechny? A bude od roku 2019 státní maturita z matematiky povinným předmětem?

Užitečné - doporučujeme: Přípravné kurzy na VŠ - omezená kapacita

Aktuálně by státní maturita v roce 2019 měla být tvořená z povinného předmětu český jazyk a literatura, který musí absolvovat všichni maturanti. Dále pak jako druhý povinný předmět si budou maturanti v rámci státní maturity 2019 volit mezi matematikou a cizím jazykem. Tedy v rámci státní maturity 2019 dle aktuálních informací státní maturita z matematiky povinná nebude. Maturanti 2019, kteří se této situace obávali, si můžou oddechnout. Maturovat z matematiky budou pouze ti, kteří si ji dobrovolně zvolí, jako druhý povinný předmět. Nicméně o tom, že bude státní maturita z matematiky povinná, se stále uvažuje. Je jen otázkou času, kdy skutečně bude povinným maturitním předmětem pro všechny.