Maturita 2019 – jak se připravit a uspět!

Informace: Chceš se po maturitě 2019 dostat na vysokou školu?
Informace o přijímacích zkouškách najdete zde: Více informací

Maturita 2019 – jak se připravit a uspět!

Maturita představuje závěr středoškolského studia, jejímž cílem je ověřit získané znalosti z jednotlivých maturitních předmětů. Jak se však na maturitu připravit, aby student nepohořel. Není to jednouchá závěrečná zkouška a je potřeba se na ni dobře připravit. Nyní maturanti musí absolvovat tzv. státní maturitu, v rámci které musí všichni povinně maturovat z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný maturitní předmět si volí mezi matematikou nebo cizím jazykem. V minulých letech bohužel poměrně značné množství u státní maturity neuspělo. Jaká může být příčina. Špatná příprava! Státní maturita představuje ne příliš obvyklou formu testování znalostí maturantů ve formě úloh různého typu. Jak se na takovou formu státní maturity připravit? K dispozici mají maturanti učebnice, které jsou přímo určené k přípravu na státní maturitu 2019. Jedná se o učebnice z edice Tvoje státní maturita 2019 s jejíž pomocí se mohou připravit na státní maturitu z českého jazyka, matematiky či anglického jazyka. Maturanti v minulých letech, kteří se i s pomocí těchto učebnic připravovali na státní maturitu zpravidla uspěli. Je to jedna z velmi dobrých forem přípravy a jejich pořízení se vyplatí. Více informací o učebnicích naleznete kliknutím zde: www.tvojematurita.cz, kde jsou k dostání nebo ve všech dobrých knihkupectví. Další velmi dobrou a ověřenou formou přípravy na maturitu je projití si všech poznámek ze sešitů, které jste nashromáždili v jednotlivých ročnících střední školy. Také je velmi dobrý způsob přípravy sehnat si vypracované „výcucy“ z jednotlivých předmětů či vypracované maturitní otázky od předchozích maturantů. Maturita není jednoduchá, ale dá se pomocí přípravy zvládnout.