Státní maturita 2019 - Matematika nebo cizí jazyk?

Informace: Chceš se po maturitě 2019 dostat na vysokou školu?

Státní maturita 2018 - Matematika nebo cizí jazyk?

Jako druhý povinný předmět by si v rámci státní maturity 2018 měli maturanti volit mezi matematikou a cizím jazykem. V posledních letech byla úspěšnost u matematiky výrazně horší ve srovnávání se státní maturitou z cizího jazyka. Z uvedeného by se dalo usuzovat, že pro maturanty byla státní maturita z cizího jazyka úspěšnější. V minulém roce se však trend začal opět měnit. Níže naleznete informace o struktuře státní maturity z matematiky a cizího jazyka.

Připrav se na státní maturitu 2018 s pomocí učebnic určených k přípravě na státní maturitu 2018 - více na www.tvojematurita.cz

   

 

Státní maturita 2018 z matematiky by měla být tvořena pouze didaktickým testem zahrnujícím uzavřené úlohy, ale zároveň i otevřené úlohy dvojího typu. Jedním z typů otevřených úloh jsou takzvaně široce otevřené úlohy, u kterých se hodnotí celý postup řešení i výsledek, druhým typem jsou tzv. úzce otevřené úlohy, u kterých se hodnotí zapsané odpovědi na dané úlohy. K přípravě na státní maturitu 2018 z matematiky lze doporučit následující publikaci: 

Obsahuje cvičné testy k přípravě na státní maturitu 2018 z matematiky.
Každá úloha v cvičeném testu je doplněná o podrobný postup řešení s výkladem.
Obsahuje testové úlohy k procvičení.
Testové úlohy jsou doplněné o podrobný postup řešení s výkladem.
Jedná se o efektivní způsob přípravy na státní maturitu 2018 z matematiky.
Více o publikaci na www.tvojematurita.cz

Státní maturita 2018 z cizího jazyka by měla být koncipována jako zkouška komplexní, kdy je tvořena ze tří dílčích částí, dá se říci zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Pro úspěšné složení státní maturity z cizího jazyka musí maturant uspět u všech třech částí, dílčích zkoušek. K přípravě na státní maturitu 2018 z anglického jazyka lze doporučit následující publikaci:

Obsahuje cvičné testy k přípravě na státní maturitu 2018 z anglického jazyka.
Možnosti odpovědí správné i nesprávné u každé úlohy ve cvičeném testu jsou doplněny podrobným komentářem se zdůvodněním správného i nesprávného řešení.
Obsahuje testové úlohy k procvičení.
Správné i nesprávné možnosti jsou u každé testové úlohy doplněny o podrobný komentář se zdůvodněním.
Jedná se o efektivní způsob přípravy na státní maturitu 2018 z anglického jazyka.
Více o publikaci na www.tvojematurita.cz

TOPlist