Lékařská fakulta - Medicína - informace

Lékařská fakulta - Medicína - informace - přijímací zkoušky


V poslední době je obrovský zájem o studium na lékařských fakultách. Z hlediska náročnosti se jedná o jedny z nejnáročnějších přijímacích zkoušek. V zásadě obsahovou náplň přijímacích zkoušek tvoří tři klíčové oblasti – biologie, chemie a fyzika. K zvládnutí přijímacích zkoušek však nestačí jen látka, která se probere na střední škole, zejména na gymnáziu. Přijímací testy jsou zpravidla založené na testových otázka s výběrem možností, navíc některé lékařské fakulty mají přijímací testy i s více možnostmi odpovědí správně. Je tedy potřeba se naučit testy řešit, často je to založeno na slovíčkaření, na tom vzít si ze zadání je to podstatné, určité vodítko, které Vás nasměruje k výběru správných možností.

Doporučená forma přípravy na přijímací zkoušky na lékařské fakulty:

Perfektní znalosti biologie, chemie, fyziky – ze střední školy, zejména z gymnázia (poznámka: často se v přijímacích zkouškám i objevují oblasti, které se na některých středních školách či gymnáziích neprobírají, důležité je proto si znalosti rozšířit o tyto oblasti, ideální způsob je absolvování přípravného kurzu)

Absolvování přípravného kurzu – již dlouhodobě patří k jedněm z nejkvalitnějších přípravný kurzů na přijímací zkoušky na lékařské fakulty tento kurz: Přípravný kurz na medicínu – Jaknavysokou.cz – pro informace klikněte zde. Hlavní důraz je v kurzu kladen na kvalitní přípravu, výuka je zaměřená na oblasti, které se u přijímacích zkoušek skutečně objevují včetně rozšířených oblastí, které se na některých středních školách a gymnáziích neprobírají. Navíc je prostřednictví odborných lektorů procvičováno velké množství testových úloh, kdy se naučíte, jak je řešit a jak postupovat u jejich řešení. Výuka probíhá v malých skupinách, a proto je zajištěn maximálně individuální přístup. Účastníci kurzu mají u přijímacích zkoušek až 98,5 % úspěšnost. Přípravný kurz má v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu, a tak přednost mají dříve přihlášení. 
Další možnost je i absolvovat přípravného kurzu na přijímací zkoušky na některé z lékařských fakult. Ne každá lékařská fakulta přípravný kurz pořádá. Nicméně takový přípravný kurz je zpravidla koncipován jen jako přednáška na vysoké škole, kdy v posluchárně jsou stovky studentů. Není tak dán prostor pro individuální přístup a ani rozebírání a nácvik řešení testových úloh.

Pokuste oslovit spolužáky z předešlého ročníku, kteří se hlásí na lékařskou fakultu, pokud se hlásili na lékařskou fakultu a nyní chodí na lékařskou fakultu, požádejte je o informace, jaké jsou jejich názory na přijímací zkoušky a jak se oni konkrétně připravovali.

   Diskuzní fórum:

Diskuzní fórum

TOPlist